Oudercommissie Loetjoe

Oudercommissie kinderdagverblijf Loetjoe Groningen centrum

Om de medezeggenschap van ouders binnen kinderdagverblijf Loetjoe te waarborgen maken wij gebruik van een oudercommissie (OC). De OC van kinderopvang Loetjoe aan de rand van het centrum van Groningen vergadert om de maand op een vaste dag. De oudercommissie heeft het recht advies uit te brengen over onder andere de volgende onderwerpen:

– De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de opvang
– Voedingsaangelegenheden van kinderdagverblijf Loetjoe
– Pedagogisch beleidsplan van de crèche
– Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van kinderopvang Loetjoe
– Openingstijden Loetjoe
– Klachtenregeling van het kdv
– Prijswijzigingen van de opvang

Heeft u een vraag of opmerking dan kunt u contact opnemen met de oudercommissie via het e-mailadres oudercommissie@loetjoe.nl.