Kinderopvangtoeslag

Hoe zit het nu met de kinderopvangtoeslag?

Als uw kindje kinderopvang Senang Loetjoe in Groningen bezoekt, kan het goed zijn dat u in aanmerking komt om kinderopvangtoeslag te ontvangen. Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van een aantal zaken: 

  • Uw eigen inkomen en het inkomen van uw eventuele parner of echtgenoot (toeslagpartner). Uw persoonlijke situatie.
  • Werkt u (beiden)? Studeert u (beiden)?
  • Hoeveel kinderen, inclusief eventuele pleeg- en/of adoptiekinderen, gaan er naar de kinderopvang?

Het aantal uren kinderopvang waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt, is onder andere afhankelijk van hoeveel uur in de week u werkt. U heeft recht op 140 % van uw werkuren omgerekend naar opvang uren.  

 

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u?

Er geldt dat u alleen kinderopvangtoeslag kunt krijgen voor de uren die u werkt. Indien u een toeslagpartner hebt die ook werkt, gaat de Belastingdienst uit van degene die het minst werkt. Per kind heeft u recht op maximaal 242 uur kinderopvang per maand. Dit geldt als u 40 uur per week werkt. U vermenigvuldigt namelijk het uren die u maandelijks werkt met 140%. Als uw kind niet alle uren die u werkt naar de opvang gaat, krijgt u alleen kinderopvangtoeslag over de uren dat uw kind naar het kinderdagverblijf gaat. Op de website van de belastingdienst vindt u een rekentool waar u kunt berekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht heeft.

 

Hoeveel kinderen gaan naar de kinderopvang?

Indien u meer dan 1 kind heeft dat naar het kinderdagverblijf gaat, dan ontvang u de laagste kinderopvangtoeslag voor het kind dat de meeste uren naar de crèche gaat. Dit kind wordt door de Belastingdienst het eerste kind genoemd. Let op, dit hoeft niet perse uw oudste kind te zijn. Indien het aantal uren voor alle kinderen gelijk zijn, dan bepaalt de Belastingdienst wie het eerste kind is.

 

Uitbetalen kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag doorgaans uit op uw eigen rekening. Dit gebeurt rond de 20ste van de maand en is bestemt voor de maand erop. De nota van de kinderopvang komt ook meestal vooraf. 

 

Bijzondere situatie?

Verkeert u in een bijzondere situatie? Bent of wordt u bijvoorbeeld werkeloos? Dan heeft u vanaf de dag dat u werkeloos wordt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag gebaseerd op het aantal uren die u werkte in de maand voordat u werkeloos werd. Heeft u na 3 maanden nog geen nieuwe baan gevonden maar wilt u graag dat uw kind nog steeds naar de kinderopvang blijft gaan? U heeft na 3 maanden in principe geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hierop is echter een belangrijke uitzondering.

Heeft u minder uren afgenomen bij het kinderdagverblijf dan waar u, gerekend over het volledige jaar, recht op heeft? Dan mag u de resterende uren gebruiken voor kinderopvang tot het einde van het jaar. U hoeft de kinderopvangtoeslag pas stop te zetten op het moment dat de resterende uren op zijn.

De kinderopvangtoeslag stopt sowieso eind december van het jaar waarin u werkeloos bent geworden. Is er een andere bijzondere situatie op u van toepassing? Dan kunt u op de website van de Belastingdienst meer vinden over de kinderopvangtoeslag regels die op uw situatie van toepassing zijn.

Miranda Nieman

Kinderopvang Senang
Telefoon: 050-3111582

Akkoord